top of page

HUR STARTADE NORSK- SVENSK FORENING?

Norsk– Svensk Forening, Oslo stiftades 24 januari 1946 i Universitetets Gamle Festsal och främjar den historiska, sociala och kulturella gemenskapen mellan Norge och Sverige.

 

Norsk-Svensk Forening är en ideell intresseförening, politiskt och religiöst obunden, med ca 260 medlemmar i Oslo och en systerförening i Stockholm. 

Föreningen i Stockholm (1942) och Oslo (1946) har utgångspunkt i krigsåren, då många norrmän flydde från ockupationen av Norge och vistades i Sverige. 

Stadgar

Här kan du läsa stadgarna.

Ordförande

2020 - nå       Eva Jakobson Vaagland

2018 – 2020  Mikael Klingberg

2016 – 2018  Kjell Anneling

1999 – 2016  Kerstin Rådetorp

1986 - 1999  Karin-Ida Roos

1971 – 1986  Elsa Brita Marcussen

1963 – 1971  Asmund Rørslett

1947 – 1963  Jørgen Fredrik Ording

1946 – 1947  Hans Jacob Ustvedt

bottom of page